Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4469 54b6 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaphilomath philomath
The best portion of your life will be the small, nameless moments you spend smiling with someone who matters to you.
Anonymous 
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath
2356 e309 500

winsome-love:

Something quite magical about road-trips. It’s like the earth moves with you and for you; and all the time in the world sits in the palm of your hand.

Reposted fromohnina ohnina viaphilomath philomath
5996 cc6f
Reposted fromStarorchids Starorchids viatwice twice
3792 3c17 500
Reposted fromkrzysk krzysk vianowhere-girl nowhere-girl
Czy to nie przyjemne mieć kogoś, kto tęskni i chodzi, i czeka, i czeka?
— Tove Jansson - Opowiadania z Doliny Muminków (via plastikowe)
Reposted fromnoirceur noirceur viatwice twice

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaphilomath philomath
dziś kocham cię świąteczniej niż zwykle, może dlatego, że to maj, ale maj bez ciebie to listopad.
— Jarosław Borszewicz
0234 75cd 500

girlinthepark:

beautelicieuse | Edinburgh, United Kingdom. 

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viatwice twice
9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames viaphilomath philomath
5981 6594
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakielka kielka
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viakielka kielka
4414 da3a
Reposted fromkarahippie karahippie viakielka kielka
6530 7905 500

gaslightgallows:

rhube:

lionowlonao3:

revolutionary-pirate:

modernmissbennet:

starsfadingbutilingeron:

modernmissbennet:

people in period clothing doing modern things is my aesthetic

i can’t believe you forgot the most important one

thank you! I couldn’t find that one in google!

I would like to add Alexander Hamilton himself to this collection.

and of course, alexandra dowling using a tablet computer on the set of BBC musketeers 

You forgot my favourites.

These are all canon.

Reposted fromchantgirl chantgirl viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl