Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9722 6113 500
Reposted fromTamahl Tamahl viawiksz wiksz
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viawiksz wiksz
0608 9001 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaohhh ohhh
1673 e830 500
Reposted fromseaweed seaweed vianoelya noelya
Reposted fromshakeme shakeme viawiksz wiksz
3704 02ca 500
Reposted fromturquoise turquoise vianoelya noelya
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning vianoelya noelya
5726 8d0f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacoeurina coeurina
Reposted frombluuu bluuu viawiksz wiksz
1652 8f8a 500
Reposted fromseaweed seaweed viaoverthinking overthinking

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiksz wiksz
0630 053a
Reposted fromcalifornia-love california-love vianoelya noelya
1397 f5db 500

louieabellera:

Lisbon

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaoverthinking overthinking
6243 a2c3
Reposted fromteijakool teijakool viaphilomath philomath
Zugspitze & Seebensee
9391 d77a 500
Reposted fromonlyman onlyman viacocaineblues cocaineblues
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl